Начало

СУ „Христо Смирненски“ е средищно училище, разположено на територията на гр. Искър, обл. Плевен . В учебното заведение се извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас.

СУ „Христо Смирненски“ разполага с отлична материално – техническа база и високо квалифицирани преподаватели с богат професионален опит в обучението и възпитанието на ученици.

В училището са осигурени условия за целодневна организация на учебния ден.