НВО/ДЗИ

ДЗИ 12 клас.

ВидИмеРазмер
Icon of ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити. За електронно подаване е необходимо да го разпечатите, попълните, сканирате и го изпратите на suiskar@yahoo.com ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити. За електронно подаване е необходимо да го разпечатите, попълните, сканирате и го изпратите на suiskar@yahoo.com11 KiB
Icon of ЗАПОВЕД № РД09-2150/27.08.2019 г. за организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2019 – 2020 годинаЗАПОВЕД № РД09-2150/27.08.2019 г. за организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2019 – 2020 година241 KiB
Icon of ЗАПОВЕД № РД09-3197/27.12.2019 г.ЗАПОВЕД № РД09-3197/27.12.2019 г.144 KiB
Icon of НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпитиНАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити167 KiB

НВО 10 клас.

ВидИмеРазмер
Icon of ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020276 KiB
Icon of ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X класЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас268 KiB
Icon of ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X класЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас273 KiB
Icon of ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАСИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС313 KiB
Icon of ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд езикИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език192 KiB
Icon of ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентностиИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности192 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА546 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА581 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА430 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА536 KiB
Icon of ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО-X КЛАС УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНАПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО-X КЛАС УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА38 KiB

НВО 7 клас.

ВидИмеРазмер
Icon of 	ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020 ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020276 KiB

НВО 4 клас.

ВидИмеРазмер
Icon of ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020276 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА231 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА161 KiB
Icon of ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО-IV КЛАС УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНАПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО-IV КЛАС УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА38 KiB