Новини

Свободни места за трети етап на класиране

Публикувано на
В изпълнение дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021-2022 година на места по държавен план –прием съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите  в училищното образование и заповед №РД-09-2121/28.08.2020г. на министъра на образованието и науката.  СУ „Христо Смирненски“, град Искър обявява свободни места за трети…

Стъпки заедно, за да спрем насилието в училище.

Публикувано на
Програма на УНИЦЕФ и МОН за сигурна и безопасна учебна среда СУ "Христо Смирненски" е едно от пилотните училища, които се включиха в програмата. Повече информация може да намерите на следните линкове: линк1 линк2