Новини

График за консултации през 2 учебен срок

Публикувано на
График за консултации през 2 учебен срок

График за консултации през 2 учебен срок (322 KiB)

График за консултации през 1 учебен срок

Публикувано на
График за консултации през 1 учебен срок

График за консултации през 1 учебен срок (322 KiB)

ОБЯВЯВА: ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“

Публикувано на
Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището. Процедурата за подбор за определяне на образователен медиатор ще се осъществи в…

Честита Баба Марта!

Публикувано на
На 1 март хората, дърветата и животните се закичват за здраве и успех с мартеници, направени от пресукан бял и червен конец.Те се носят или до 9 март - църковния празник на Свети 40 мъченици, или до 25 март - Благовещение. Мартеницата може да се свали и при първото виждане на щъркел, на лястовица, кукувица или…