Нормативни документи

ВидИмеРазмер
Icon of Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието 2018-2019Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието 2018-20191.8 MiB
Icon of Вътрешни правила за стипендии 2017-2018Вътрешни правила за стипендии 2017-20185.7 MiB
Icon of Годишен план 2018-2019Годишен план 2018-20195.4 MiB
Icon of Годишен план-график за дейността научилищния екип за подпомагане на деца със специални образователни потребности 2017-2018Годишен план-график за дейността научилищния екип за подпомагане на деца със специални образователни потребности 2017-2018175 KiB
Icon of Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2018-2019Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2018-2019894 KiB
Icon of Етичен кодекс на училищната общност 2018-2019Етичен кодекс на училищната общност 2018-2019681 KiB
Icon of Заповед за начало и край на работен ден 2017-2018Заповед за начало и край на работен ден 2017-2018146 KiB
Icon of План за действие при критичен инцидент.План за действие при критичен инцидент.5.9 MiB