Проект „Подкрепа за успех“

Дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,  се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ВидИмеРазмер
Icon of ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  2А  КЛАС - Силвия МоновскаПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 2А КЛАС - Силвия Моновска119 KiB
Icon of ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  МАТЕМАТИКА  С УЧЕНИЦИ ОТ  2б КЛАС - Галя ЙорговскаПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА С УЧЕНИЦИ ОТ 2б КЛАС - Галя Йорговска118 KiB
Icon of ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  3 клас - Благородна ЦолеевскаПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ 3 клас - Благородна Цолеевска106 KiB