Ученически парламент

Ученически парламент 

Председател – Георги Мартинов Мартинов 
Зам.председател – Цветелина Петрова Стоединова
Секретар – Михаела Руменова Валериева

Комисии :

1. Социални дейности и връзки с обществеността 
Членове: Боян Радев, Теодор Вълов , Християна Драгиевска, Радослав Маринов, Милен Иванов
Председател –Боян Радев
Зам.председател – Теодор Вълов
Секретар – Християна Драгиевска

2. Учебна дейност , гражданско образование и екология
Членове: Александър Даков,Стефан Пеловски, Владислав Гложенски, Симона Мартинова, Емануела Симеонова
Председател –: Александър Даков
Зам.председател – Стефан Пеловски,
Секретар – Владислав Гложенски

3. Спорт и културно масова дейност
Членове: Богдан Моновски, Владислав Стефанов, Николета Илиева, Яна Петрова
Председател : Богдан Моновски
Зам.председател : Владислав Стефанов
Секретар : Николета Илиева

Правилник на ученическия парламент (91 KiB)