Контакти

СУ „Христо Смирненски“ 

гр. Искър, ул. Георги Димитров № 43

E-mail:

За родители: suiskar.kontakti@yahoo.com

За всички други: suiskar@yahoo.com

тел: 06516 20 55

тел: 0879 064 840