НВО/ДЗИ

ДЗИ 12 клас.

ВидИмеРазмер
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК200 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)441 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛИТЕ КОНСУЛТАНТИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛИТЕ КОНСУЛТАНТИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)297 KiB
Icon of (2021) ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ(2021) ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ1.6 MiB
Icon of (2021) ЗАПОВЕД № РД-09-3570/17.12.2021 за ДЗИ(2021) ЗАПОВЕД № РД-09-3570/17.12.2021 за ДЗИ146 KiB
Icon of (2021) ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ  СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021 ГОДИНА(2021) ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021 ГОДИНА283 KiB
Icon of (2021) НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити(2021) НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити167 KiB
Icon of (2021) Заявление за допускане до ДЗИ(2021) Заявление за допускане до ДЗИ178 KiB
Icon of ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити. За електронно подаване е необходимо да го разпечатите, попълните, сканирате и го изпратите на suiskar@yahoo.com ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити. За електронно подаване е необходимо да го разпечатите, попълните, сканирате и го изпратите на suiskar@yahoo.com11 KiB
Icon of ЗАПОВЕД № РД09-2150/27.08.2019 г. за организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2019 – 2020 годинаЗАПОВЕД № РД09-2150/27.08.2019 г. за организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2019 – 2020 година241 KiB
Icon of НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпитиНАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити167 KiB
Icon of ЗАПОВЕД № РД09-3197/27.12.2019 г.ЗАПОВЕД № РД09-3197/27.12.2019 г.144 KiB

НВО 10 клас.

ВидИмеРазмер
Icon of (2021) З А П О В Е Д №РД-12-226 Искър, 08.02.2021г.(2021) З А П О В Е Д №РД-12-226 Искър, 08.02.2021г.313 KiB
Icon of (2021) ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ дигитални компетентности 10 клас(2021) ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ дигитални компетентности 10 клас193 KiB
Icon of (2021) ЗАПОВЕД № РД-09-3569/17.12.2021 за НВО(2021) ЗАПОВЕД № РД-09-3569/17.12.2021 за НВО112 KiB
Icon of (2021) ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НВО 10 клас(2021) ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НВО 10 клас1.1 MiB
Icon of (2021) ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас(2021) ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас267 KiB
Icon of (2021) ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците(2021) ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците131 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА X КЛАС(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА X КЛАС230 KiB
Icon of (2021) ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас(2021) ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас272 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език194 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности193 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС423 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език192 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности192 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС389 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА546 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА430 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА536 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА581 KiB

НВО 7 клас.

ВидИмеРазмер
Icon of (2021) ЗАПОВЕД № РД-09-3556/17.12.2021 за НВО(2021) ЗАПОВЕД № РД-09-3556/17.12.2021 за НВО2.7 MiB
Icon of (2021) З А П О В Е Д № РД09-2121/ 28.08.2020 г.(2021) З А П О В Е Д № РД09-2121/ 28.08.2020 г.278 KiB
Icon of 	ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020 ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020276 KiB

НВО 4 клас.

ВидИмеРазмер
Icon of (2021) МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА(2021) МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА231 KiB
Icon of (2021) МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА(2021) МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА161 KiB
Icon of (2021) З А П О В Е Д № РД09-2121/ 28.08.2020 г.(2021) З А П О В Е Д № РД09-2121/ 28.08.2020 г.278 KiB
Icon of (2021) ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА IV КЛАС(2021) ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА IV КЛАС262 KiB
Icon of (2021) ЗАПОВЕД № РД-12-224 Искър, 08.02.2021г. за НВО 4 клас(2021) ЗАПОВЕД № РД-12-224 Искър, 08.02.2021г. за НВО 4 клас312 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА ІV КЛАС(2021) ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА ІV КЛАС325 KiB
Icon of (2021) ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО-IV КЛАС УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА(2021) ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО-IV КЛАС УЧЕБНА 2020/ 2021 ГОДИНА289 KiB
Icon of (2021) ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА IV КЛАС(2021) ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА IV КЛАС213 KiB
Icon of ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. за провеждане на НВО през 2019-2020276 KiB
Icon of ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО-IV КЛАС УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНАПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО-IV КЛАС УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА38 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА231 KiB
Icon of МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНАМОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА161 KiB