Новини

ГРАФИК  за часовете  на учебните занятия в електронна среда /ОРЕС/ от 07.02.2022 г.  до  11.02.2022 г./вкл./

Публикувано на
Г Р А Ф И  К  за часовете  на учебните занятия в електронна среда /ОРЕС/ от 07.02.2022 г.  до  11.02.2022 г./вкл./   Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС,чл.115а, ал.6 от Закон за предучилищно и училищно образование/ включва:   Дистанционни учебни часове; Самоподготовка; Текуща обратна връзка за резултати от обучението; Оценяване. Разписание за ученици 5…

ЗАПОВЕД №РД-12-319/Искър, 04.02.2022 г.

Публикувано на
З А П О В Е Д №РД-12-319/Искър, 04.02.2022 г.                    На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, т.3 от  Заповед  №РД-01-50/03.02.2022 г. на Регионална здравна инспекция гр. Плевен и Решение на Областен кризисен щаб от 03.02.2022 г. и във връзка с чл.7, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование  …

ГРАФИК за режим на обучение от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за ученици  от СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър

Публикувано на
Г Р А Ф И  К за режим на обучение от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за ученици  от СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър   Паралелки в  ОРЕС от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. Паралелки в присъствено обучение от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. 5“а“ 1“а“ 5“б“ 2“а“ 6“а“ 2“б“ 6“б“ 3“а“ 9“а“ 3“б“ 11“а“…

Заповед за удължаване на междусрочната ваканция.

Публикувано на
Заповед за удължаване на междусрочната ваканция. Пълния текст на заповедта може да прочетете тук:

vakancia (81 KiB)