Новини

Заповед за удължаване на междусрочната ваканция.

Публикувано на
Заповед за удължаване на междусрочната ваканция. Пълния текст на заповедта може да прочетете тук:

vakancia (81 KiB)

Заповед за преминаване в ОРЕС на 5а клас.

Публикувано на
Заповед за преминаване в ОРЕС на 5а клас. Пълния текст на заповедта може да прочетете тук:

ORES 5a (113 KiB)

СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър работи по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Публикувано на
Обща информация за проекта: На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и…

Заповед за преминаване в ОРЕС на 6а клас.

Публикувано на
Заповед за преминаване в ОРЕС на 6а клас. Пълния текст на заповедта може да прочетете тук:

Заповед карантина 6а клас (113 KiB)