Новини

ОБЯВЯВА: ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“

Публикувано на
Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището. Процедурата за подбор за определяне на образователен медиатор ще се осъществи в…

Честита Баба Марта!

Публикувано на
На 1 март хората, дърветата и животните се закичват за здраве и успех с мартеници, направени от пресукан бял и червен конец.Те се носят или до 9 март - църковния празник на Свети 40 мъченици, или до 25 март - Благовещение. Мартеницата може да се свали и при първото виждане на щъркел, на лястовица, кукувица или…

17 септември 2018 г. – първи училищен звънец

Публикувано на
Новата учебна година в СУ "Христо Смирненски" бе открита с издигане на националния флаг и флагът на ЕС. В ранното утро, училищният  двор се изпълни с родители и ученици, Най-нетърпеливи и любопитни бяха първокласниците, които с трепет прекрачиха прага на новото си училище. Гимназията получи поздравителни адреси от инж. Валентин Йорданов -кмет на община Искър…

Резултати от изпита по дигитални компетентности за 10 клас. (11-15 юни 2018)

Публикувано на
За поредна година в нашето училище бе проведено НВО по дигитални компетентности за 10 клас, което се провежда с цел установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание по информатика и информационни технологии. Знанията на учениците се проверяват по следните направления, които за съобразени с Европейската референтна рамка…