Откриване на учебната 2017-2018 година

Откриването ще се състои на 15.09 (петък) пред входа на новата сграда в 9:30 часа.