Заповед №482 относно прием на ученици за учебната 2018/2019 год.