Заповед на министъра на образованието относно графика за приемане на ученици в паралелките през 2018/2019 година.

Заповед за прием (108 KiB, 108 downloads)