НВО 4 клас

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА 4 КЛАС

ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

УЧЕБНА 2017/2018Г.

 Преди началото на изпита ученикът:

  • Заема определеното му място не по-късно от 09,45ч.;
  • Предава на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;
  • Носи и ползва на изпит химикалка, която пише със син цвят, а за изпита по математика линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;
  • Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в протокола за дежурство;

По време на изпита:

  • Пише със син химикал, чертае с черен молив;
  • Не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;
  • Не шуми и не извършва действия, които да нарушават нормалното протичане на изпита;
  • Не подсказва и не преписва;
  • Не поставя знаци върху изпитната работа;
  • Не напуска изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час;

Заповед на министъра на образованието.

Приложение 1. Изисквания 4 клас.

Заповед на Директора на СУ за датите на провеждане на НВО 4клас.