17 септември 2018 г. – първи училищен звънец

Новата учебна година в СУ „Христо Смирненски“ бе открита с издигане на националния флаг и флагът на ЕС. В ранното утро, училищният  двор се изпълни с родители и ученици, Най-нетърпеливи и любопитни бяха първокласниците, които с трепет прекрачиха прага на новото си училище. Гимназията получи поздравителни адреси от инж. Валентин Йорданов -кмет на община Искър и Любомир Йолов – председател на общинския съвет. Г-н Мирослав Шетовски – директор на СУ „Христо Смирненски“ поздрави учителите и учениците и им пожела новата учебна година да бъде ползотворна и наситена с много радостни трепети, вълнения и успехи. 

НА ДОБЪР ЧАС!