Разпределение на учебното време при онлайн обучение