Заповед за провеждане на учебен процес на 15.11.2021 г.

Уважаеми родители и колеги,

Във връзка със заповед № РД09-4003/ 01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката на 15.11.2021 г. / понеделник, денят след изборите/ образователния процес ще се проведе за всички ученици от разстояние в електронна среда с часовете от седмичното разсписание, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии, съгласно заповед на Директора на СУ „Христо Смирненски“ с която може да се запознаете: <тук>