Заповед за провеждане на учебен процес 16-19.11.2021 г.

Заповед за провеждане на учебен процес 16-19.11.2021 г. В прикачениете файлове ще намерите заповед, график на класовете в ОРЕС  и график на часовете в ОРЕС.

Заповед ОРЕС от 16.11.2021 г (161 KiB)

Приложение 2 към Заповед ОРЕС от 16.11.2021 г (193 KiB)

Приложение 1 към Заповед ОРЕС от 16.11.2021 г (97 KiB)