Заповеди за провеждане на учебния процес в извънредна епидемична обстановка.

Заповеди РД-12-194 от 06.12.2021 г. и РД-12-195 от 06.12.2021 г за провеждане на обучение в извънредна епидемична обстановка:

РД-12-195 от 06.12.2021 г (289 KiB)

РД-12-194 от 06.12.2021 г. (257 KiB)