Заповеди за провеждане на учебния процес в извънредна епидемична обстановка.

Заповеди РД-12-196 от 07.12.2021 г. и РД-12-197 от 07.12.2021 г за провеждане на обучение в извънредна епидемична обстановка:

РД-12-197 от 07.12.2021 г (257 KiB)

РД-12-196 от 07.12.2021 г (225 KiB)