ГРАФИК  за часовете  на учебните занятия в електронна среда /ОРЕС/ от 07.02.2022 г.  до  11.02.2022 г./вкл./

Г Р А Ф И  К

 за часовете  на учебните занятия в електронна среда /ОРЕС/

от 07.02.2022 г.  до  11.02.2022 г./вкл./

 

Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС,чл.115а, ал.6 от Закон за предучилищно и училищно образование/ включва:

 

  • Дистанционни учебни часове;
  • Самоподготовка;
  • Текуща обратна връзка за резултати от обучението;
  • Оценяване.
Разписание за ученици 5 и 6 клас  ОРЕС – 30 мин.
1 час 8.00 – 8.30
2 час 8.55 – 9.25
3 час 9.50 – 10.20
4 час 11.00 – 11.30
5 час 11.55 – 12.25
6 час 12.50 – 13.20
7 час 13.45 – 14.15
 

 

Разписание за ученици 5 и 6 клас ОРЕС – ГЦОУД – 30мин.
1 час 14.30 – 15.00
2 час 15.10 – 15.40
3 час 15.50 – 16.20
4 час 16.30 – 17.00
 
Разписание за ученици 9 и 11 клас  ОРЕС- 40 мин.
1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.55 – 9.35
3 час 9.50 – 10.30
4 час 11.00 – 11.40
5 час 11.55 – 12.35
6 час 12.50 – 13.30
7 час 13.45 – 14.25
     

Забележка: Проведените в електронна среда самоподготовки имат организационен и консултативен характер. Текущата обратна връзка за резултатите от тях и проверка на възложените задачи може  да се реализират според създадената и отработената в групите организация.