ГРАФИК за режим на обучение от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за ученици  от СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър

Г Р А Ф И  К

за режим на обучение

от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за ученици 

от СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър

 

Паралелки в  ОРЕС

от 07.02.2022 г.

до 11.02.2022 г.

Паралелки в присъствено обучение

от 07.02.2022 г.

до 11.02.2022 г.

5“а“ 1“а“
5“б“ 2“а“
6“а“ 2“б“
6“б“ 3“а“
9“а“ 3“б“
11“а“ 4“а“
7“а“
7“б“
8“а“
10“а“
10“б“
12“а“
12“б“

 

Забележка : Графика за режим на обучение е изготвен в изпълнение на  т.3 от  Заповед  №РД-01-50/03.02.2022 г. на Регионална здравна инспекция гр. Плевен и Решение на Областен кризисен щаб от 03.02.2022 г.