Заповеди на Директора на СУ Хр.Смирненски за присъствен учебен процес от 21.02 и тестване на ученици за Covid19

Заповед за тестване на учениците за Ковид19 на 21.02.2022:

Zapoved RD-12-340 (1.4 MiB)

Заповед за присъствен учебен процес от 21.02.2022:

Zapoved RD-12-341 (486 KiB)