Производствена практика 2023


Успешно приключи практиката на учениците от 11 клас, специалност „Компютърен техник“. Тази година практиката беше съсредоточена върху програмиране на контролери от серията ESP8266, по-специално NodeMcu.  Повече инфо за тях <<тук>>….

Повече информация