НВО/ДЗИ

ДЗИ 12 клас.

Заглавие
6.3 служ бележка за подадено заявление ДЗИ 2022
4 инструктаж консултант ЧЕ ДЗИ 2022
Правила за информационна сигурност 2021-22
3 инструктаж квестор ДЗИ 2022
2 инструктаж зрелостник ДЗИ 2022
5 инструктаж консултант СОП ДЗИ 2022

НВО 10 клас.

Заглавие
1 ПИС 10НВО 2022
2- Инструкция ученици НВО 4 клас 2022
6 инструктаж квестор 10НВО 20221
7 инструктаж квестор 10НВО ЧЕ Говорене 2022
8 инструктаж квестора 10НВО ИТ 2022
10 заявление 10НВО ЧЕ 2022
9 инструкаж консултан СОП 10НВО 2022
11 заявление 10НВО ИТ 2022

НВО 7 клас.

Заглавие
5 заявление чужд език НВО7 2022

НВО 4 клас.

Заглавие
3- Инструкция Квестор НВО 4 клас 2022
5- Инструкция – диктовка 2022
4- Инструкции консултант СОП НВО 4 клас 2022