Нормативни документи

Заглавие
Училищни учебни планове начален етап 2023-2024
План-прием за ученици в 1 клас за уч 2023-2024 г.
Условия за преместване на ученици в 5 клас за уч. 2023-2024 г.
Стратегия за развитие на училището 2021-2024г.
Годишен план 2023-2024
Програма за приобщаване на учениците
Правилник за дейността на училището 2023-2024
Училищни учебни програми начален етап 2023-2024 уч.година