Нормативни документи-олд

Заглавие
Протокол №1 от общото събрание 17.01.2023 год.
Протокол №4 от общото събрание. 10.2022
Отчет четвърто тримесечие на 2022 год.
Отчет трето тримесечие на 2022 год.
Протокол общо събрание I/2022
Протокол общо събрание 14.10.2022 г
Отчет за второто тримесечие на 2022
Протокол Общо събрание второ тримесечие на 2022