Нормативни документи

Заглавие
Правила за определяне на реда и условията за организиране и провеждане на СФО 2023-24
УУП СФО прогимназиален етап 2023-24
УУП СФО профилирана подготовка 2023-24
Училищна програма за повишаване качеството на образованието-2022-2023