Нормативни документи-олд

Заглавие
Отчет първо трим.2022
Протокол 2 02.2021
Отчет трето тримесечие 2021
Протокол от общото събрание 3-то тримесечие 2021
Отчет и протокол 4-то тримесечие 2021 год.
Протокол общо събрание 2 тримесечие 2021
Отчет изпълненение бюджет 2 тримесечие 2021
Протокол 3 04.2021