Бюджет

Заглавие
Отчет 3 трим. 2020
Отчет 2 трим. 2020
Отчет 1 трим. 2020
Отчет за изпълнението на бюджет за 2 тримесечие 2019
Отчет за изпълнението на бюджет за 1 тримесечие
Отчет за изпълнението на бюджет за 3 тримесечие 2019
Протокол от общо събрание 12.2019
Отчет за изпълненеието на бюджета за 4-то тримесечие на 2017 г.