Заповед за порцедура по избор на образователен медиатор.

Заповед за порцедура по избор на образователен медиатор. Пълния на заповедтта на Директора може да прочетете тук:

РД-12-661 от 29.06.2022 г (113 KiB)