Административни услуги

ВидИмеРазмер
Icon of 1. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.1. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.20 KiB
Icon of 2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.20 KiB
Icon of 3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.31 KiB
Icon of 4. Издаване на диплома за средно образование.4. Издаване на диплома за средно образование.19 KiB
Icon of 5. Приемане и преместване на ученици.5. Приемане и преместване на ученици.56 KiB
Icon of 5.1 Заявление за приемане на ученик5.1 Заявление за приемане на ученик45 KiB
Icon of 5.2 Заявление за издаване на удостоверение за преместване.5.2 Заявление за издаване на удостоверение за преместване.52 KiB
Icon of 5.3 Заявление за записване в 5 клас5.3 Заявление за записване в 5 клас22 KiB
Icon of 5.4 Заявление  за записване в 1 клас5.4 Заявление за записване в 1 клас25 KiB
Icon of 6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.21 KiB
Icon of 6.1 ЗАЯВЛЕНИЕ- ДУБЛИКАТ6.1 ЗАЯВЛЕНИЕ- ДУБЛИКАТ14 KiB
Icon of 7. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.7. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.22 KiB
Icon of 7.1 Признаване на клас от чужбина7.1 Признаване на клас от чужбина46 KiB
Icon of Заявление за издаване на документЗаявление за издаване на документ503 KiB