Прием

Заглавие
Заповед преместване в V кл.2024-2025
Заповед прием първи клас 2024-2025г
Комисия за прием на ученици в групите за целодневно обучение през 2023-2024 учебна година.
Комисия за прием през 2022/2023
План прием за учебната 2022-2023 год.
План прием за учебната 2023-2024 год.
План-прием за ученици в 1 клас за уч 2023-2024 г.
Условия за преместване на ученици в 5 клас за уч. 2023-2024 г.