Новини

График за консултации през втория учебен срок.

Публикувано на
График за консултации през втория учебен срок [wpfilebase tag=file id=596 tpl=simple /]

ГРАФИК  за часовете  на учебните занятия в електронна среда /ОРЕС/ от 07.02.2022 г.  до  11.02.2022 г./вкл./

Публикувано на
Г Р А Ф И  К  за часовете  на учебните занятия в електронна среда /ОРЕС/ от 07.02.2022 г.  до  11.02.2022 г./вкл./   Обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС,чл.115а, ал.6 от Закон за предучилищно и училищно образование/ включва:   Дистанционни учебни часове; Самоподготовка; Текуща обратна връзка за резултати от обучението; Оценяване. Разписание за ученици 5…

ЗАПОВЕД №РД-12-319/Искър, 04.02.2022 г.

Публикувано на
З А П О В Е Д №РД-12-319/Искър, 04.02.2022 г.                    На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, т.3 от  Заповед  №РД-01-50/03.02.2022 г. на Регионална здравна инспекция гр. Плевен и Решение на Областен кризисен щаб от 03.02.2022 г. и във връзка с чл.7, ал.6 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование  …

ГРАФИК за режим на обучение от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за ученици  от СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър

Публикувано на
Г Р А Ф И  К за режим на обучение от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за ученици  от СУ „Христо Смирненски“, гр. Искър   Паралелки в  ОРЕС от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. Паралелки в присъствено обучение от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. 5“а“ 1“а“ 5“б“ 2“а“ 6“а“ 2“б“ 6“б“ 3“а“ 9“а“ 3“б“ 11“а“…