Бюджет

Отчет за първо тримесечие на 2024 г
План-бюджет 2024 г
Oтчет четвърто тримесечие na 2023 год.
Отчет трето тримесечие 2023 г.
Протокол за разпределение на средствата за 2023 год.
Отчет за изпълненеието на бюджета за 2-то тримесечие на 2023 година.
Отчет за първото тримесечие на 2023 г.
Протокол №2 м.03.2023