Нормативни документи

Заглавие
Стратегия за развитие на СУ Христо Смирненски 2023-2028
План за действие по изпълнение Стратегията на училището
План за квалификация учебна 2023/24 год.
Правила за участие на персонала в квалификационни дейности учебна 2023/24
Училищни учебни планове прогимназиален етап 2023-2024
Училищни учебни планове професионална подготовка 2023-2024
Училищни учебни планове за профилирана подготовка 2023-2024
Правилник за дейността на училището 2023-2024