За ученика

Заглавие
Седмично разписание в сила от 24.04.2024 год.
График за класни работи втори срок 2023/2024
График за консултации на родители и ученици
График за консултации на учителите по учебни предмети 2 срок 2023/2024
График за провеждане на спортни дейности.
График контролни работи – втори срок 2023/24
Седмично разписание 2 срок 2023-2024