Обществен съвет

Протокол обществен съвет януари 2023
Правилник за дейността на обществения съвет
Заповед за броя на членовете на ОС
Правилника за обществените съвети
Заповед за състава на обществения съвет 01.2023