Нормативни документи-олд

Заглавие
Oтчет четвърто тримесечие na 2023 год.
Отчет трето тримесечие 2023 г.
Протокол за разпределение на средствата за 2023 год.
Отчет за изпълненеието на бюджета за 2-то тримесечие на 2023 година.
Отчет за първото тримесечие на 2023 г.
Протокол №2 м.03.2023
Протокол №1 от общото събрание 17.01.2023 год.
Отчет четвърто тримесечие на 2022 год.