Covid 19 – Учебен процес

 

 

Насоки за обучение в училищата МОН 08.11.2021 год.

Насоки от МОН 08.11.2021 год. (319 KiB)

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА  

Nasoki Schools (602 KiB)

Заповед №РД-12-596 от 10.09.2021 г. на Директора на СУ.  

заповед596 (289 KiB)

Заповед №РД-12-597 от 10.09.2021 г. на Директора на СУ.  

заповед597 (402 KiB)