Продължава работата по проект “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”.

Продължава работата по проект “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”.

Повече информация за проекта може да намерите тук:

Проект Равен достъп (113 KiB)