Свободни места за трети етап на класиране


В изпълнение дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021-2022 година на места по държавен план –прием съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. за…

Повече информация