Заповед за преминаване в ОРЕС на 8а клас.


Заповед за преминаване в ОРЕС на 8а клас. Пълния текст на заповедта може да прочетете тук:

Повече информация